Onanitips För Män

De enda begränsningarna för sexuell tillfredsställelse är din fantasi och din kropps fysiska begränsningar. Sex är en av många grejer i livet där människan måste fortsätta improvisera och komma på nya saker för att undvika att tillfredsställelse blir rutin vilket ingen tjänar på. Därför måste män och kvinnor använda fantasin för att komma på nya sätt att få sex att kännas bra på. Det kan vara nya ställningar, att förverkliga sina fantasier eller till och med blunda och tänka på någon annan. oavsett vad du väljer så måste folk låta sina sinnen och instinkter ta över om man vill fortsätta känna den där sköna känslan vid sex.

Del 1-5

Del 6 -10